Ứng dụng Phần cứng Nokia Phần mềm Windows phone 2g Tablet Lg Video 4g 3d Điện thoại Android market Ipad trình duyệt Màn hình Bảo mật Email Samsung galaxy iOS Smartphone 3g Jelly bean Samsung Android 2.3 Rim Blackberry iphone Bàn phím Google cài đặt Điện thoại android Android 4.0 Hd Galaxy Máy tính bảng HTC Asus Microsoft Motorola Sony Ice cream sandwich Galaxy tab Apple facebook