Bài liên quan tai android cho htc

N1 Froyo Android 2.2 cho HTC Hero (CDMA)

Đa có phiên bản android 2.2 dành cho 2.2 cho HTC Hero (CDMA) tuy nhiên còn nhiều tính năng chưa thể hoạt động được. Video Android2.2 cho HTC Hero Tính năng chưa hoạt động được * Audio/Mic * GPS * Wifi * Bluetooth Maps force closes Flash Player 10.1 from the market will crash the browser. Tính năng đã hoạt động tốt Data Calls (can`t speak to the other person) New Launcher2 2.2 Google Apps (haven`t tested them all) Keypad/Trackball leds Tải miễn phí N1 Froyo Android 2.2 cho HTC Hero (CDMA) tại đây: [dm49][/dm] Data Calls (can`t speak to the other person) New Launcher2 2.2 Google Apps (haven`t tested them all) Keypad/Trackball leds [...]

Android market Ice cream sandwich Hd Android 4.0 Galaxy tab 2g Android 2.3 Điện thoại Samsung Apple Sony Google Jelly bean Ipad Smartphone Asus Motorola trình duyệt Ứng dụng Video Màn hình 3d iOS Bảo mật Phần mềm Lg facebook Blackberry Điện thoại android HTC 3g Bàn phím Samsung galaxy Nokia cài đặt Rim Windows phone Email Máy tính bảng Phần cứng Galaxy iphone Tablet 4g Microsoft