Bài liên quan gprs mobifone iphone 2g

Hướng dẫn cài đặt GPRS mạng Mobifone

Bước 1 cài đặt GPRS mạng Mobifone: Chọn từ màn hình chính nhấn nút Menu Bước 2: Chọn Setting Bước 3: Chọn mục Wlreless controls Bước 4: Chọn mục Mobile networks Bước 5 cài đặt GPRS mạng Mobifone: Chọn mục Access Point Names Bước 6 cài đặt GPRS mạng Mobifone: Nhấn vào nút Menu trên bàn phím Bước 7 cài đặt GPRS mạng Mobifone: Chọn mục New APN Bước 8 cài đặt GPRS mạng Mobifone: Trong mục name --> đổi tên thành Mobi GPRS, trong mục APN ---> đổi tên thành m-wap, trong mục Username ---> đổi tên thành mms, trong mục Password ---> đặt là mms [...]

Email Asus Video Sony cài đặt Ứng dụng Ice cream sandwich Android market Máy tính bảng Lg Ipad iphone Jelly bean Phần mềm 3g Google 3d Motorola Phần cứng Blackberry Android 4.0 2g Microsoft HTC Tablet Samsung galaxy Smartphone trình duyệt Samsung iOS Windows phone Galaxy tab Nokia Bảo mật Bàn phím 4g Điện thoại android Android 2.3 Màn hình Điện thoại facebook Galaxy Hd Apple Rim