Phần cứng Samsung 3g Microsoft facebook Android 2.3 Galaxy Phần mềm Tablet Samsung galaxy Video Apple Windows phone Android 4.0 Lg Ipad Hd Smartphone Asus 3d Máy tính bảng Google Galaxy tab cài đặt Điện thoại Nokia Bảo mật HTC Màn hình Rim iOS iphone Sony Email 4g Điện thoại android Bàn phím Ứng dụng Motorola Jelly bean Android market Ice cream sandwich trình duyệt Blackberry 2g